"Bad Banks"-Star Désirée Nosbusch im Interview : "Ich war nie käuflich"

shz+ Logo
nosbusch foto urban zintel.JPG

Désirée Nosbusch über "Bad Banks", den Wert des Geldes und ihre Kindheit fernab von Wohlstand.

Exklusiv für
shz+ Nutzer
shz+ Logo

Avatar_shz von
08. Februar 2020, 00:01 Uhr

Die preisgekrönte Serie "Bad Banks" wurde für sie vor zwei Jahren zu einem sensationellen Comeback, nun ist Désirée Nosbusch (55) in der zweiten Staffel wieder als intrigante Bankerin Christelle Leblanc z...

Die öietnrgskeerp reSei aBd" Bk"san druwe für eis rov eiwz rJneah zu meeni enleosaneilnst o,ecCmbka unn ist eiDrésé soshNbuc (5)5 in dre ztewine Sefaflt wderei las aintengtri Bnkaenri eshrtieCll bleancL uz nshee. In emeni rüBo dre ndzeDnZF-tIna in leirnB neerd riw eürb Geld – dnu über ihre idiheKnt ni nmeei thelh,sAiteuarrba dei eMiirphscel ni Luxmrbueg und De,ing frü edi sei neegr Gedl in die nHda mnmt.i

uarF Ncshousb, tnseell Sei ichs rv,o chi äteht erih ni emnime ukascRck neie ionllMi oEu,r udn dei nrwäe frü .Sei

Für m?hci Um teostG n.lWile W?ruam Gtisb’ tinhc manjed eneand,r dme wri asd benge nnke,ön ewli re se zagn gnza nrddgeni thcrab?u )(cahtl

Aebr se tsi rüf e.Si eiW eünrdw eiS eeni niiloMl Eoru gealne?n

Ihc beha ien lePrbom tmi elG,d nnew hci asd hlüfeG ,heba dsas ich es incht hhierlc terdeivn beha. senfIorn nknteö cih nhcti inee lMoinil Eoru nenham,ne üfr die chi cinht disgarnwe tgaen be.ha Aerb ennw Sei mcih rneg,af iew cih es algenne üwe:dr hcI ebah elevi rheaJ ni rakemiA ltgb.ee aWs ich todr iemmr sla hesr stvipio medufenpn aheb, ts,i asds nam ieenn ornßge liTe eisern iefknnütE an senie iontCmyum riz,ütubgck udn sdas ahtiyrC shre chho nseneghea dir.w nWne eSi mir tjetz slao die nilliMo gnaeäru,nfd üwedr ich eednimsnst ied äfeHlt an sreh eahgälstwue tPi-ketejktogothsilrWäe ev.eitenrl

baneH eiS dnen aus rIhre Rlleo sla nBoaTpierk-n rsleihClet becanLl ni d"Ba snB"ak hcisnt ni hnSaec lelGngaead lgete?rn

iN,en auzd inb chi inthc egnug rhestCleil L.alnbec ns'neW mu dGle et,hg abgeul ihc na nei tcSük dL,an an blimI,neiom narad, sGeut uz tnu, ndu an das leGd runet erd tarezMta halc.)t( bAre psrniehlöc lgubea cih chnit na erilvluet geDin, wooblh egneii onv inhen rhecsi efknrineiuton. dUn hic ebluga icnth raan,d asds amn ieen iiolMln dmnamjee enegb nnka nud erd surdaa ziew nilelMino ctmha hne,o sads ucdhdra dnamje drmenea hetcnUr gtnea w,dri eni osiikR dmtia bdvuenren its dore enjeerdig eltbss aetsw avodn ht.a

 

Weehlc Reoll iltpse ledG nend auübetphr ni rIhem ?bneeL

sE äewr ,hsalcf nwen ich gaesn r,düew es seelpi eneik lo.lRe Gdle uz anheb rdoe cnhti uz s,inwes wei mna ebür dei ndenuR tkom,m sti oschn ine tRi.dhuerneceissne Glde uz abhne tetedbue ertihei.F riM tis es sher higiwct zu ,iswnse sads ich enmei eiKdnr utesenünrtz,t ihnen eine ugte luAnsgbudi heglnröciem dun für eienm meFiial dnu edFrune da snei kn,an nnew sei in otN sd.in Dsa feidn ihc serh gb.urinedhe nUd cih ißwe se rhes uz tzhncä,es nenw chi tncih bnegtudin enjed boJ neneanmh mssu, um das aelsl uz etinels.ägwehr hIc bualge, sasd hci imt eienm rshe gentu Giessewn hneutapeb nak,n asds ihc cnho ien ulckäfih a.wr Mri nwerdu rhes iveel ieakturlv neacSh nagbeonet und ihc aehb eib iinneeg hacu iseeielwt ters mla hecd:tga maruW niceghetil ,cinht sad namech eanedr dcho .huca Um dann eein hNact derbraü zu shfncale nud zu a:engs hcI knna asd tcnhi, hci ewrüd eienm eeSel feua.ekrnv

bHnea Sie ad aml eni i?eileBps

nneW anm von rmFien serh eivl lGed ebgtnonae mkebm,to rnu um an nieme vEnte imhunztlenee erod eeni enVarlntusgta uz dieoemne.rr dnU amn weiß e,rab dass eiesd Frmnei nihnet euhrm eedran Mchesenn buesutena doer inegD tu,n eid rlsihomca eihacfn nchit tigeenr nd.is Ich htemöc mimer nsewi,s rwheo das Gedl o,mktm asd hic eedreni.v

cnAteh eiS mebi efuanEnik ilhntegcei uaf ied ie?rePs

aJ, ich ahbe hs,Pnae in dnene cih nagz bsaiickrh n,bi dnu ree,dna ni nende cih nfchiea seall ni den obKr meißsceh udn an red seKas nnda eke:dn röH a,ml nipsn chi neg?lehtiic 028, Eruo ürf sda nDig da? stttHäe ud da icthn mla hrvoer cneukg önn?enk cIh knan ohcsn eürb edi äeStrgn g,alescnh ad liwl ihc chmi tzjte tnihc ihieregl ach,enm las ihc bi.n rebA chi ehmac es nur ba ndu u.z

eKnönn ieS irm nned negsa, wsa in geuuxmrLb nie Lrtei lcMhi ske?ott

1,29 uo.rE

saD sti eabr kenei -.ohiMicBl

e,Ne das ist ide raenoml i.Mhlc Für efaoescretli hMii-lcoB nkeönn Sei hzciwsne 324, dnu ,250 doer roasg sib uz 820, uorE ueebn.asg gmbeuLrux its .euetr

Wüfor nbgee eSi nereg dleG sa?u

üFr ncöseh eAneensdsb mti rdeeunFn dun .eimilaF hcI kcheo rzwa ahuc hgnwnnaisi erneg nud hmaec es os fot chi .nank eArb hic mga se ua,ch imt nnFreude dnu ilFeaim nzsugehae,u eall sniezt an neiem ,Tcsih atltnuhnere sihc dnu ereink sums nenrremun nud senu,cah dsas eall tndiebe nsd.i chI nib knei bLebairhe nvo akislnhssec lnUrabeu. uNr am naSdtr mreleguni annk ich nhtci. aD gieelwnla hic hmci lslnceh. rAbe essne ngehe ndu itm mneien nsleeensmhLncgiib teug und nvietnsei ärceehpGs reh,üfn tis ineme rFmo ovn .Uaulbr hcI ebeg ucha gneer lGde üfr mnleBu usa – ide isdn rzwa anhc nfüf gneTa wle,k reab in dseine fünf nTage beah hic os ielv rdeFeu ,darna adss es reienm eSele uu.tgtt

a"Bd s"aBkn tizge edi rhznnaancFebi sal eßsgor caiifbnek.hHsec eheGn Sei netihcegli hocn eregn zru ka?Bn

Das reTiagur its ,ja dsas man tegtuhazeu hnitc mher zur Bnka hegt, ewil da ieenrk mreh si.t Mneei Mrtetu sti 81 ndu aht remmi ebi sun uz easHu das lGed .atwretvel neiM tareV ath dei nthüLeot ebi ihr banb.egeeg ndU ise ath das zgna llto ecagmth dnu se merl,töcihg assd eeimn lEtner zttro rde äAlrsvbhntereitsi,eer sau nnede ise meka,n ine anaimEsnieulfhi eabun t.nennok aDvro abeh ich dne ötßgern kRepe.st eiMne eutMtr its erimm uz irhre knaB gengagen und dre tneet Herr ma Slhtrcea hat ies rtneeba und rih fle.hgneo tJtze tsi ad run hnco eine sahMicne und se idwr eemrni änh-ejgr18i tutMre egsa,gt sie osell das elnion chmea.n uZm lGkcü hta ies minnee redruB ndu hci.m rAbe setelln Sei shci lam r,ov ies räew inee aur,F ied lnealei ti.s Dann tsi mna dcho pklotmet asingucssemhfe. iNnaedm ntedk na esdei niaeoeG.tnr üDraber nnak hic icmh tgircih fgarnuee.

sDa ßoger ledG awr rfü Sie sla Kdni aj azng tewi gwe – Irh aVret rwa e-,kLrFwrah Iehr Mtetur ieeicSnndhr. nraoW denenk Si,e ewnn eSi hcsi na rIeh etKdhnii nennei?rr

Ihc heab hser höcens lediBr mi .ofpK Wir nware ien Has,u ads rmmei eshr ofefn ,war otrzt erd rhcdu neime Mtteru gpnetgerä c-oihnthnalkelisechiasti E.uzeighnr rWi sneuwst mri,em asw erd aterV dnteev,ri swa geht nud was ihntc te.hg ndU hcau news’n canh esehKicl gn,tilk mssu ihc easng: sE tha usn eni na wetsa elef.gth einM derBru dnu chi rwena hsre otzsl fau eunres Htf,eunrk woohlb cih heifälitscedindkArlnue in ubmgrLxue las Kind cnoh teebrl hea.b

enWeg Ierhr ilisheatnecni uMt?etr

.Ja Ich bahe mir Sherüpc naörneh mssüen iew D„,sa asw hri zu sueHa ser,fts enbeg wir uresnne n“e.hicwneS oetnlaP raw m.tinege Ich nnetka huca einke oarlenm neoehs,aJs nmeie Metutr hta irm brae eeni ubeal oseH gtne,äh dei hci lsozt gaternge h.bea In dre hSuelc iheß se na:nd cA,h kucg ,lam drewie swa sau edr ummkamLnreep uresgzge?oan

Was rwa wcighi?t

eMien Mrtute tah mrmei ggteas: ghitWic im Lneeb nsid gtue eienrna.M nnDa astnkn du itm raeBnu und egnönKi essn.e Ahuc wenn eemni tElrne asu eefnicnha seserhVtäinln mknae – es etath reimm sella lt,iS ngza h,ciegl bo rwi tim nwteAlä,n eÄnrtz erdo in meunesr saiilremkenFi uemmsn.eßaszna niMe etVra raw izit,gw t,thongchnleieil fats iellkenet.ltul

Wsa nehab iSe onv hreIn eEtrln üfrs beeLn neegrl?t

iShc ruet zu ibee.lbn ndU ziüogteGßkgir. niMe tVrea wra hser ggißrgzoü – wenn er in dre iepnKe ien eBri betellst ,hat andn ath er hcielg ied eazgn ieepKn gieelne,nad hcau wnen einme etrutM asgt:e ,eAlrtb dei täfleH rde etueL eneknn irw hodc gra t.cnih Ich usms teheu ncho mszclnh,eun newn hci arnad d,neek iwe re dnan geast: Ist dhoc egl,a nnda nlenre riw eis ezttj ke.nnen lAs cih nde ndGra Prix vsEou’iirdon irdtereom hae,tt ndnetas da cßesnenadhil zPrin Atrble onv ncMooa itm ienem rBie in dre Hdna und neiem Eetlrn imt eeimn akSlegts zn.mamseu dnU nmie erVat et:gas rHer ,Pzirn soewi heanb eSi ein reBi ndu chi susm ads rihe enn?tikr (h)tacl Dsa wra iemn Vaetr.

eSi nbeha 72 hJare ni edn SUA btleeg – asw tah ieS vor dier nhraeJ kzcrüu nhac ubuLemxrg e?ggnzoe

Gzan an:ceifh Ich tnnkoe so nhict mher ilnfzilnae .eürnebelb Ihc etath mir tsselb cvphnrreso,e os aglen nrübed uz beenl iew eemin neKdir mhci hnoc acltgghäit naebru.ch adgInnnewr arenw sei esecrh,wan gingne zu nisU ndu arenw ewg. Udn ihc etussm rim gtinesn,eehe ssda dseies Ktnot,krus sda hci imr uaeftbuag at,hte tihcn hmre crhfetua uz naerlthe aw.r urcahDd, asds ich so ietw gew awr nud erd boJ schi chua rrtdänvee hetta, rwa hci ceihfna enho teA.ibr

sAl rfü Sei eid lRelo ni a"Bd Bks"an kam, eatthn Sie geedar belgtre,ü die hleiepiuercsSa an ned Ngael zu nnhg.eä aWs war os esieurn?rtfdr

Es mka iaehfcn tinch da,s swa ihc irm gsrtoletlev ebh.a hIc htaet warz Abeto,gne rbea ad sgni’g iemrm nimestse run um ied ééesiDr udn cih adtceh, sads hic tdami uaf erd teSlel re.ett Ihc htaet immre eoht,ffg dssa alm majedn ommtk, dre uLts ah,t imhc tmi dreenan uegAn zu enesh nud mir stwae sNuee zuntzu.aeur mlaaDs ttähe hic se imr ni menein nskhtneü Täernmu nicth eentoslrlv nnök,ne asds ewangrdnin iCirnasht ccohowSwh orv erd rüT eshtt dnu sg:at Knnneö irw lma eni gtnsCai ürf ied elbLnac hca?men ufA eid dIee usms mna esrt mal nokmme. aDs agl thinc fau erd adHn. ürF hicm war es erd eltota sfGcülkal.l

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen