"Nord bei Nordwest" : Hinnerk Schönemann zwischen Filmset und Bauernhof: "Da bin ich asozial"

shz+ Logo
Hinnerk Schönemann

Hinnerk Schönemann

Schauspieler Hinnerk Schönemann spricht über seine Tattoos und seine Hühner – und verrät, warum er nicht auf Partys geht.

Exklusiv für
shz+ Nutzer
shz+ Logo

Avatar_shz von
11. Januar 2020, 00:01 Uhr

Hamburg | Hinnerk Schönemann wäre vermutlich ein guter Polizist geworden – zumindest das Fernsehpublikum kennt ihn eigentlich nur als Ermittler. Ab 23. Januar ist er wieder in drei neuen Folgen der ARD-Erfolgsreihe...

mruaHgb | rHnenki önnhSaecnm wreä eltucvhimr nei regut lPiosizt weroedgn – semnizutd das kFursnbpluihmee ketnn inh eltigiehnc nru sal irElet.mrt Ab 3.2 aaJurn tsi er wirdee in edri ennue Fenolg erd fRrAhoEsg-eelirD dN"ro ieb wetosd"rN zu sehe.n brAe es igtb hcua eien ngza dnaree tieeS mi eLenb eds gei5J4:rhn-ä nI eeinm -DnfSoee05elr- ebi lPau ma eeS tbteiebr re neein hooiBf. mA teS von "dorN bie swNte"ord in buagrmH neetrnuahtl iwr sun rübe seien iezw enbLe.

Hrre önnchSam,ne mi tbcreSikef rrIhe nterAug shtet enrut emd wttcorShi srondeseeB sGrßoe" taToot afu dme "eRcükn.

Dsa usms nma cn.hmae nWne cih einne dNei-elaiFmkc roed einen nhrcheisoist lmiF erdeh, 'rsäw ültrcihan odo,f denn für eid eMsak tdueeteb sad: mmrIe dek.ncaeb Ich ilwl ntihc mti mde otaTot b,engnae brae so atwse llteso anm sln.earlktle

asD vitMo its niee aruF, die etc.ißhs Udn uSdlhc daanr tha keeAnn Kim S?anaur

oS aknn amn das thnic es,gna se sti nhcti ,ies die ihc ad auf med nckReü eba.h Als wir usn laadsm nngeettr a,nehb ecadth h,ci dass ihc cmhi jeztt oeäntwtrie u.mss sE sit ieen Äar oebvir und ttzej beoprtri nam waets sNeue a.us Fanreu ealssn chis eengr eine neue surirF henamc – nud chi slsea hmic engr eoäit.newtr leewitrMtiel heba cih ieigne tTtaoos tcl.a)h(

heWelc uraF sit es nden fua remhI nü?Rcke

eineK smttembie. enrdieIneg, i de auf mhci tasufpas dnu irm edn cküRen er.läithf

eWnn esi eiS vro neerand nFaure zetnbüecsh otlsl,e asht' aj itcnh lektagpp – eSi bhnea eein gjirnaegähl derunniF und eliiewelrmtt wize e.Kdnri

Ihc ßeiw aj ,incht aws hIr leerttz dntaS tis – ziwe ndeKir mttsim, areb imt eAnn rkGoe nib cih icnth mher umms.naez iWr ebahn sun 7201 ni rslbuaote rcnashfFuedt grte.nten

dnU ?zjtet

hIc ehba enie neeu Frnindu,e nud ads ist ellsa tug s.o iSe htnow iitseweez ibe irm auf mde Hfo, ussm eabr cauh ni gaubmHr ineatbe.r mI jFahrhür reedw hic hcon mla rteaV – tsolel Lbne.e

hrI strees oTtota awr eien lrc.ötSiedkh

,Ja einm taelelers.sr Da wra hic 71 dnu nSrkhdtliceö werna maadls emni Lnebe. aDs arw meni ertsre bu,rshAuc ibe mde ich elRleb nlispee elwtlo – mit eenri ctöieSlh-niikMdr auf med rm.Oareb iettlleweirM hat sei bera naabNrch e.ekmmnob

iDe ehkcrötSldi eäwr aj nhieabe hauc ein Hineisw fau Iher cibhurfeel zsxitnEe ndrgweeo. iSe tnathe rov 02 aJnerh osnch ide eteriKd enzsmmau für nie eogohctfhZäcfsa in rtBetiM.el-ni

Gnau,e mti wrepcuhStkn auf .Eotnex aWs ihc heeut hrbuüteap nhitc rmeh nhmeac wdüre, ien eriwd.e hIc wredü dje,me edr os aetws ,avohtr avdon aerat,nb wiel eEntxo ceifhan cithn in usnere rBeeegrintad er.nghöe eAbr ndan akm ide cSlreuheisipae czdaw.hiesn

ndU andn sdni iSe ovn eniem umlpeK eedbtreür ,nwdero mal an der -resiBhhEunuepshss-cautlSlcc nvr.eepchsorzu

ieMn lpuKem tah masald haeetTr etigp,lse ad nib ihc alm timegnneagg und hdetac ur:n sWa tcamh red ennd ?da Das its ocdh rdmrgkü.eiw Es awr so eni ieknlse r,eta-ffehTO wndnagrein taseg r,e ihc sleol hocd uahc mla mti auf eid ehnüB m.komne hIc h’bas nt,age bholwo hic teliihecng agr kiene sLut uzda th.eta naDn baer hbea chi emretk:g anM mtahc setwa ndu es gibt eien Wukgnri beim aZrse.ucuh aDs ist ja hcau cntih ctehcsl.h

anM nank eawst huptabene udn edi ueetL ubgeanl se. ndU asl cih nadn es,irtiraele sasd man mdati auch Geld vneerdnie k,ann inb cih eenb zru c.eislleSauchhs up

eBi ned smt,neei dei hci imeb enelsoVpri echeatbbot abhe, athced ic:h aDs eablgu ihc ennde n.hcit dUn ahb chim ndan :etfragg sWa wüedr chi irm ednn elbrse ?ugbnlae ndU heab agzn chselln trgmek,e ssad mna fahitrwhga nsie s.mus Oya,k sdeei znngea roegnß kSenhinc – hSlrcile eehotG und os weert,i ads nank ich cnit.h losA aebh chi rmi ieen eSahc ste,haugsuc dei ihc efahtsrtn teamcgh b.hea Dsa rwa eaneilg.Fgnfne

iFnel?ganefgen

Ja, hic habe tmi miene niagräiemn Gmmui rutcehsv, eleFnig uz fenna.g ennW ise egleowgengf in,ds bahe ihc ihmc äetgr,rge dsas chi ise htinc eekgtgir e.abh eDsei rnkitgfaiettsEh ath die tueLe ohwl gübze,ture fau djeen Flla egstan :sei a,J mkmo… ads rwa ieciegnlht lsael c.at(h)l

iSe eotlnwl mal ein fZähsgeocto in etnli-BMetri umehacfan ndu nahbe tueeh einne foH in imnee freoS5ne-le-0D bei luPa ma See in kmenVngeMrlrbe.oocpu-mr Eeinn liev esrrnasek segtnzeaG nnka amn cish uamk rle.osltnve baeHn ieS ide ticrihge hundegcEtnsi erofengf?t

uoAslb.t hcI edrüw incsht rdsneae ermh hancme. ilrhhnaWiccehs reäw cih rabe cuha nov rBneil asu usaf Ladn zgeog,ne farüd ethta ich ohncs irmme eni beaiF.l Und ndan ’basg enbe ned gkühcllneic lflZ,au dass ich egnau ni dem Dof,r aus mde ihc ,momke innee foH nebekmom h.bea Und zjtte eohwn ich ad tesi berü enhz hJeanr dnu lliw auhc inhct rmhe w.eg

In dre ehnsätcn Fleog nov oNrd" bie tesoNrdw" rgfat Sei edr euen Hsfosipllizit a"Ws mahct anm erih cntilheeig b.s?n"aed asD frgea chi Sei ahuc, wnne chi na enhIr oHf ene.dk

Dann reafg chi alm urcük:z aWs mchat amn ni rde atSdt nend ?eadsbn aD ttzis anm ucah uz a,Hseu ckgtu neFrshene rdoe aerbtiet cnoh wgairsdne. ufA dem Drof uz bleen etihß ja ,hcnit tkihchcülitrcrs zu en.si Gzna mi etlGgiene – chi nmfideep se rfü mcih als zgna lteol kulubnster.Le Ihc annk sednba nhoc mla nkegcu, ob ide Hhreün yaok ,dsin orde chi ehge hnoc mal zmu ciheT trrenu udn uscah nhac, ob da aslel tug t,si reod ihc mssu ncho Hzol enhol – ewndigsra tis ,rmemi dnu elasl uzmanmes ritebg nmei eeLnb. Da ankn hic rgcihit ndaur.hmetc

dssdf dsff

Sei negas cuha nohcs lam ni nert,evswIi dsas sda cGspehär cahn üffn tuninMe übreorv rwäe, es’nwn neik Itwenierv äer.w

ihrsaWlneihhcc nhca eizw uin.tenM hIc wiße n,thci swa Sei von irm reinsetsetri ndu ihc ewßi nic,th swa chi nhäerzle lo.sl hcI wiße hauc ntci,h was hic fgnera ll.so cIh illw ja icnth nseiktird d,rneew dnna bbitel anm riemm nwgedriei eimb almSl ,kalT und edn heba hic nhtic ngl.rete saD sti efhnica thnci in rmi drni. iDe ya,srtP auf nedne hic  arw, aknn man chua an neier Hdan hab.ezlän Mit rnbstueGgaet eugeshemrmnntceza dnis se lheetivcil .hzne aD nib hic htigcir aiza,los dsa nkna cih thc.in hIc twüess nth,ci weorbrü chi hcmi itm end nLutee aunrlenthet leot.sl

saW neags eiS sal twlwbenrresbrneiaeNd dnne uz ned rettsnoeP ovn Bnae,ru dei hisc zu rnehctU an ned engrrPa gllestte ?lnfeüh

aD nkna chi aj arg nhitc e.rmidetn chI bni baÖr,keou cih rpitsze htcin udn lssea ied äuemB theesn – sda thge na irm saol eovri.b hcI ehge cauh tcnih in den Spruamretk dun uaekf cabtasepgke els,iFch sda dire Euro sda oliK k.sotet neWn irw Fchlsie doer rWtsu anfeku, nand riemm Ware.oiB- dUn chi gniebr inenem Kndiren  uahc ei,b swa suteg seEns sti ndu wsa es uz wlhrece rJizeheast gbit.

Die henuechseruFarsz eknnne iSe orv alelm in eiwz oelRnglaznL-tie – als rJenüg lieSmm in edn idaraBs-ei-rmrnKiM nud sal eukaH saJcob in rNdo" bei .twrsdo"Ne eWr onv nde inebde sti nhIne enchrpiösl ränhe?

mVo aHbiuts sit irm edr aHkue Jcboas ernhä. Er its nie nbhsceis rrgueih nud ghet chitn os nhac veorn iew rde eS.lmmi rebA hci bha esi imr aj beied zu iegne ,etacgmh dei onmkem honsc eiedb zang tife usa .imr Der mSmeli ehstt im Len,be erftu sh,ci cahtm lttetiheFr dnu aht ebm,loPre ishc zu u.lecnishendtg Ich cvrueehs rem,mi reungiF zu zieeg,n iew esi hkwiricl i,sdn itm enlal nhöeH nud eeT.nif obsaJc drwi tjezt ni dne nueen Flngoe emmri e.irefr erD msuets cihs aslgbni emimr nie ishcesbn tcvsnrek,ee leiw er mi uZhceugsnetz arw – ejttz afdr re nfeganna zu benel und asd its nzag otll rüf hni nud gtib red lleoR ehrs elevi neue aenFettc. Mti red lFgo,e sdsa se imr riemm hrme ßSpa mhcta.

eiD RAD hta sncho ctlöhefnif aehgmct, dsas yenHn teeRns sla zolsnPiiit noaL ogVt sihdee.tcusa eiS anteth sei asl oetl"l ndniurFe seit 02 nJ"aher dun eid stauirmaZmebne itm irh sla Se"ecsrh im totL"o heecinbe.zt ernWa eiS trrgaiu erbü hier sd?nhueEcigtn

eShr o.gars Ihc wiße sib hteeu ,incht armwu sei htöfr,ua eabr cih dinfe es esrh edahs.c iWr hanbe sun nshoc ni erd ulsechlhcpiaSseu n,gtenerlenkne nand sau dne ugneA orlnerev ndu naerw soum heofrr, ssad riw bie dNro" eib swroe"dtN erwide azutireneeabmsmn en.tnonk erAb wnen ies schi imt rde dectihnusgEn ülhwlthf,o ühlfe hic cihm daimt ahcu l.owh Dnan ’tgibs erdeiw eeuNs uz ekndetcen nud nuee nKoltinsontleea uena.zubfau

eSi dnsi aj kantnbe dü,afr dass Sie reneg lam Seacnh h,amcen ide agr hicnt im chhbruDe seh.tne

Srhe egrne arsg.o erD oAutr tigb sun lütncrhai ine os,tKrte bera er ist ja hinct tim ma otr.rehD Da lanefl adnn nceahm hSecna uras und ndreea omknem .uzad enWn amn neei teFktseigi ni red elRlo ,aht kann nma icsh dun dei rnnaeed hauc mal .eshnbücrera seeDsi neieprArusbo diwr ebi nsu roasg öfderrg.te

sE irtmeorf cshi dgaree ntuer dem lTite tnatK"okr 18" neei upGpre nvo uhtab,nrrouheeDc ide niene besresne Umgnga mit hsic dun rhnie fefoStn .efrdron önnKne iSe asd rese?enthv

hriactlNü. Wnne esi cish tcinh iuhedsenrac tpesreeritk eünl,hf ehnab iSe auch ads tc,ehR se zu egans. eAdlilnrgs aehb chi hacu eghrö,t ssda ies dnan am etS dieba neis udn ienrdetm nowell – sad dfein chi edigtnb gut, eliw es rimme omv ekCahratr esd linneneze uArost ag.tnbhä rE nkan nihtc rnsbsevei na mjede torW h,gnäne so itnfiokernut ads .icnth nMa muss nhaemc teäSz dnu orteW de,nrreänv wlei ies hiregcebens eelvihclti f,entnenruiiko brae tinch orv edr aaeKr.m

Zu gaens oS" ebha hci asd baer gra tcihn ,egnim"et its hrncüialt hri tegus ,hcteR nadn sums amn etkiindesru. iBe georHl ensKatr citdSm,h von edm aj isb auf wize mAnneauhs eall rcheüB frü orNd" eib "Nowstred ns,id wßie hic n,ageu aws er nti,em enwn re awset h.cisbert ürF imhc sit er uenag dre hcirtige t.ruAo

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen