Jen Fiirdai eeder di üder

Avatar_shz von
13. Mai 2013, 10:02 Uhr

Di Maimuun es jaa fol stopet diarme. Hat bigent jaa al me di jest Maifiirdai. En nü kám gliks en paar Daagen leeter di Hemelfaartsdai. Dit kür em gur mark bi di Baarigasten. Ja kám al di 26./27. April en bleev hen tö di 4. of 5. Mai, her da aacht of niigen Daagen frii en forbrükt man fjuur Uurlaubsdaagen bi di Aarberplaats. En wan ja jit en week leenger bleev, da waar bluat aacht Daagen forbrükt stairfuar tiin. Dit es dach en gur Reekning en fuul Lir haa dit sa fuar her.

Hemelfaart wiar jer da jaa ek bluat di Baarigasten önerwai, naan da ging uk di ain Lir ofstair. Man dit wiar da di Kárming me Blokwain, Skink en Biir. Ön Injem kám ja da rocht sa gur töpas weder Tüs aur Hemelfaartsdai wiar jaa uk Faaderdai en diar her di Wüfhaur nönt tö siien. Man uk diar kür em en Foranering mark. Jer kám da uk jens en Ker me Hingst en Wain bi üüs döör Térp. Man Jaarlung wiar diar bluat Gasten önerwai, wat tö di Museen wil en meent, bi mi wiar dit ual Hüs.

Tja en üp Sendai wiar da jaa nü Mootersdai. Dit wiar da miist di Dai, hur Mooter da jens en faini diil bitö fing. Üs Jungen wiar wü aur di Eekern en ploket Bloomen of wü her en litj Diil salev maaket. Man uk dit es ön di Familjen deling aaft wat üders uuren. Di Jungen teenk deling muar om jam salev. Man wat Mooter ales sa fuar jam maaket, fo ja gaarek muar me. En fan dánen, wat aur dit hiili Jaar fordiilet fuar di Mooter jens en Bloomenstruus me haa, jeft dit ek muar fuulen. Min Jungen her dit uk langsen sa fuar, dat ja jens wat klütert her en mi da skeenkt. Man hat uur me di Jaaren dach ales üders. En nü es al bal weder Pingster, di naist Fiirdaagen.

zur Startseite

Diskutieren Sie mit.

Leserkommentare anzeigen